Hutan Kita Institute (HaKi)

Hutan Kita Institute (”Our Forests Institute”, HaKI) perustettiin Palembangissa Etelä-Sumatralla vuonna 2015. Järjestö pyrkii edistämään hyvinvointia metsäalueiden yhteisöissä sekä kannustamaan näitä ympäristön suojelemiseksi. Ensimmäisenä toimivuotenaan HaKI on työskennellyt yhteisöoikeuksien turvaamiseksi yli 30 kylässä, edistänyt konfliktinratkaisua alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen sekä metsäyhtiön välillä, toiminut metsien hallinnan ja sen läpinäkyvyyden edistämiseksi, analysoinut ja seurannut metsäpaloja, vahvistanut järjestöjen ja valtiollisten elinten kapasiteettia, sekä tuottanut analyyseja turvemaiden ennallistamiskomissiolle (Badan Restorasi Gambut, BRG). Vaikka HaKI on nuori järjestö, niin se on jo saanut positiivista näkyvyyttä paikallisessa ja kansainvälisessä mediassa erityisesti yhteisöoikeuksiin, selluplantaaseihin ja metsäpaloihin liittyen. Järjestön toimisto sijaitsee Palembangissa ja sillä on kuusi kokopäiväistä työntekijää, joista viisi on naisia.

Country: