Disha Samaj Sewi Sansthan (DISHA)

Dishan tavoitteena on toimia tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen perustuvan kestävän yhteiskunnan aikaansaamiseksi: tehdä yhteisöt valmennuksen, vaikuttamistyön, verkostoitumisen ja osallistumisen kautta kykeneviksi kestävään ja itsehallinnolliseen alueensa voimavarojen käyttöön ja oikeuksiensa toteuttamiseen sekä edistää ihmisten osallistumista luonnonvarojensa suojeluun ja adivasien, naisten, daliittien ja muiden marginalisoitujen ryhmien tietoisuutta oikeuksistaan.

Dishalla on kiinteä yhteys kyläyhteisöihin ja niiden kulttuuriin sekä kokemusta heidän asioiden esiin nostamisesta. Se luo kyläyhteisötason foorumeja aiheiden julkiselle käsittelylle sekä mobilisoi ja vahvistaa heimoelämää ja naisten kykyä turvata elinehtojaan pienmetsätuotteiden avulla. Dishan toiminta on vahvistanut alkuperäiskulttuuriin pohjaavaa paikallishallintoa, osuuskuntia, maatiaislajikkeiden viljelyä sekä lukutaito- ja yhteisöradio-ohjelmia kestävästä luonnonvarojen käytöstä ja suojelusta sekä ihmisten paikallista osallistumisesta näistä asioista päättämiseen.   

Rahoituskokonaisuus