Disha Samaj Sevi Sanstha

Dishan tavoitteena on toimia tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen perustuvan kestävän yhteiskunnan aikaansaamiseksi:

- Tehdä yhteisöt valmennuksen, vaikuttamistyön, verkostoitumisen ja osallistumisen kautta kykeneviksi kestävään ja itsehallinnolliseen alueensa voimavarojen käyttöön ja oikeuksiensa toteuttamiseen

- Edistää ihmisten osallistumista luonnonvarojensa suojeluun ja adivasien, naisten, daliittien ja muiden marginalisoitujen ryhmien tietoisuutta oikeuksistaan

Dishalla on kiinteä yhteys kyläyhteisöihin ja niiden kulttuuriin sekä kokemusta niiden asioiden julkisessa esiin nostamisessa mm. luomalla kyläyhteisötason foorumeja aiheiden julkiselle käsittelylle ja vahvistamalla naisten kykyä turvata elinehtojaan pienmetsätuotteiden avulla. Dishan toiminta on vahvistanut alkuperäiskulttuuriin pohjaavaa paikallishallintoa, osuuskuntia, maatiaislajikkeiden viljelyä sekä lukutaito- ja yhteisöradio-ohjelmia kestävästä luonnonvarojen käytöstä ja suojelusta sekä ihmisten paikallista osallistumisesta näistä asioista päättämiseen.                                                                                                      

Country: