Coorg Organisation for Rural Development (CORD)

CORD (Coorg Organisation for Rural Development) toimii National Adivasi Alliance (NAA) -verkoston sihteeristönä ja organisoi sen kokoukset, tilinpidon, hallinnon ja raportoinnin. CORD:in johtaja Roy David on kansallisen verkoston koollekutsuja. CORDin tehtävänä on omalta osaltaan huolehtia NAAn ohjelmahallinnon toimivuudesta ja tukitoiminnoista sekä suhteesta Siemenpuuhun että NAAn jäsenjärjestöihin. CORD toimii myös yhteydenpidon tukena ja tulkkina Siemenpuun ja ohjelmatoteuttajien välillä.

CORD on organisoinut lisäksi myös käytännön hanketyötä Karnatakassa NR Puran ja Chikkamagalurin alueella sekä Periyapattanassa Mysoren alueella toimivien adivasi-yhteisöjen yhteistyönä. Se on tukenut yhteisöjen työtä oikeuksiensa, kulttuurinsa ja toimeentulonsa puolesta. Järjestö on mm. edistänyt luonnonmukaista maataloustuotantoa, adivasilasten koulutusta sekä naisten asemaa yhteisöissä. CORD on perustettu vuonna 1981.

Country: