Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP)

Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) on 1994 perustettu, yhteisömetsätaloutta Peténissä Guatemalassa harjoittavien organisaatioiden yhteistyöjärjestö. Sen jäsenorganisaatiot harjoittavat yhteisömetsätaloutta Maya biosfäärireservaatin monikäyttöalueella valtion myöntämillä metsänhallintaluvilla. Yhteisöjen itsensä harjoittama metsien hallinta vahvistaa niiden omistajuutta alueestaan, ja tukee siten Maya-alueen merkittävimmän metsäisen alueen suojelua. ACOFOPin roolina suhteessa jäseniinsä on tukea luonnonvarojen hallinnan mallin toteuttamista, taata yhteisöjärjestöjen välinen dialogi, edustaa niitä ja tehdä vaikuttamistyötä yhteisömetsätalousteemassa.

ACOFOPin toiminta-ajatuksena on vakiinnuttaa sen luoma kokonaisvaltainen luonnonvarojen hallinnan malli, joka on osoittautunut onnistuneeksi strategiaksi suojella ympäristöä, vähentää köyhyyttä ja parantaa yhteisöjen elämänlaatua. ACOFOPin kestävään metsienhoitoon nivoutuvat tavoitteet ovat: i) yhteisöorganisaatioiden demokraattisen johtajuuden vahvistaminen, ii) vaikuttamistyö metsäyhteisöjen intressien huomioimiseksi Petenin kehittämisagendalla laajemmin, iii) yhteisöjen metsäyhtiön muokkaaminen vastaamaan sen jäsenorganisaatioiden todellisuutta, iv) luonnonvarojen kokonaisvaltaisen hallinnan prosessien syventäminen ja tulonlähteiden monipuolistaminen, v) ACOFOPin kapasiteetin vahvistaminen Peténin kontekstin analysoinnissa sekä vi) sen varmistaminen, että ulkopuolinen tekninen apu kehittää yhteisön jäsenten kapasiteettia.

 

Country: