Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)

Latinalaisen Amerikan ja Karibian Maan ystävien kansalliset järjestöt tiivistivät yhteistyönsä ATALC-verkostoksi vuonna 2000. Verkostoon kuuluu 17 kansallista Maan ystävien järjestöä, joissa on yhteensä noin 500 henkilöjäsentä.

ATALC tavoittelee kestäviä yhteiskuntia, joissa toteutuvat ympäristö- ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus, ihmisarvo, ihmisoikeudet ja kansojen oikeudet. Tavoitteena on myös jarruttaa luonnon ja ympäristön rappeutumista, vaalia biologista sekä kulttuurista monimuotoisuutta, saavuttaa kansalaisryhmien ja yksilöiden voimautuminen päätöksenteossa, provosoida kestävyyden ja tasa-arvon tielle innovatiivisin keinoin, sitoutua ruohonjuuritason liikkeisiin ja taistoihin sekä tukea niitä, inspiroitua keskinäisesti, hyödyntää sekä vahvistaa toistensa kykyjä elämällä haluttua muutosta ja työskentelemällä yhdessä solidaarisesti.

Maan ystävien kansalliset järjestöt toteuttavat kukin omia toimintojaan, mutta niitä yhdistää ATALCin kirkkain poliittinen päämäärä: kansalaisten itseään koskevaan päätöksentekoon osallistumisen edistäminen. Esimerkiksi Guatemalassa on edistetty alkuperäiskansojen sananvaltaa kaivannaissuunnitelmien suhteen, Costa Ricassa kansanäänestystä vapaakauppasopimuksesta ja Kolumbiassa juomaveden yksityistämisen purkamista.

Vía Campesina on yksi ATALCin olennaisimmista yhteistyötahoista kautta mantereen.