African Conservation Trust (ACT)

African Conservation Trust (ACT) vuonna 2000 perustettu eteläafrikkalainen voittoa tuottamaton järjestö, jonka tavoitteena on toteuttaa ja fasilitoida uraauurtavia ympäristö-, perinne- ja suojeluhankkeita Etelä-Afrikassa taloudellisesti tilivelvollisella ja kestävällä tavalla. ACT:n toiminnan painopistealueet ovat ilmastonmuutoksen lieventäminen, ekologinen maanviljely, luonnonvarojen kestävä käyttö ja biodiversiteetin suojelu ja lisääminen. ACT työskentelee myös laajasti Etelä-Afrikan rikkaan historian ja kulttuurin suojelun saralla. ACT on Maailman luonnonsuojeluliiton IUCN:n jäsenjärjestö ja ollut perustamassa Project Rhino KZN:ää, Imfolozi Community Wilderness Alliancea ja Frack Free SA:ta. Järjestön johdossa on neljän luottamushenkilön elin.

ACT:llä on toiminut pohjoisen Zulumaan alueella yli 9 vuotta, toteuttaen laajan kirjon hankkeita joko yksin tai yhdessä muiden organisaatioiden kanssa. Sillä on hyvä tietous paikallisista olosuhteista ja hyvät suhteet alueen paikallisyhteisöihin, hallintoon, perinteisiin neuvostoihin ja kansalaisjärjestöihin. ACT on pilotoinut alkuperäiskasvin pappea capensis käyttöä biopolttoaineena, perustanut yhteisövetoisen luomutilan, sekä toteuttanut kylien aloitteista lähteviä aurinkoenergia-, pellettiliesi-, sadeveden keräily- sekä kierrätys- ja kompostointihankkeita.

Country: