Adivasi Aikya Samiti (AAS)

Adivasi Aikya Samiti (AAS) aloitti toimintansa 1987 kamppailulla oikeudesta maahan. Adivasien maaoikeudet ovat yhä sen työn ydinteema kytkeytyneenä elinehtojen ja kulttuuri-identiteetin elvyttämiseen Wayanadin alueella Pohjois-Keralassa. Wayanad kuuluu Western Ghats-vuoristoon ja kasvistoltaan ja eläimistöltään ainutlaatuisen rikkaaseen biosfääriin. AAS on läheisessä yhteydessä Wayanadin etäisten adivasialueiden väestöön ja työskentelee kudumbasree-, kusichiya-, paniya-, kattu- naikka-, oorali- (betta kuruba), kadas-, adiya-heimojen parissa. AAS toimii paikallisyhteisöjärjestönä, joka pyrkii vahvistamaan yhteistyötä eri adivasiryhmien välillä. Se on mm. antanut lainopillista tukea eri adivaseihin kohdistuneiden maaoikeus- ja ihmisoikeusloukkausten suhteen sekä tarjonnut lääkinnällistä tukea ja oikeuskasvatusohjelmia adivaseille. AAS:n hankkeen tilijärjestönä toimii paikallinen VOICE (Voluntary Organisation for Innovative and Collective Education) –järjestö.

Rahoituskokonaisuus