Organisaatio

Toimisto

Siemenpuun toimiston pääasiallisena tehtävänä on säätiön rahoittamien hankkeiden hallinnointi. Siemenpuulla on seitsemän vakinaista työntekijää: toiminnanjohtaja, viisi ohjelmakoordinaattoria ja taloussuunnittelija.

Toimisto:

 • toteuttaa toimintasuunnitelmaa talousarvion rajoissa
 • kehittää säätiön toimintaa
 • edustaa säätiötä ulospäin yhdessä hallituksen edustajien kanssa
 • toimii esittelijänä hallituksen kokouksissa

 

Hallitus

Siemenpuun hallitus vastaa säätiön toiminnasta ja sen edustamisesta. Siemenpuun hallitukseen kuuluu vähintään kuusi, mutta enintään kymmenen jäsentä. Säätiön valtuuskunta valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi ja se kokoontuu noin kymmenen kertaa vuoden aikana.

Hallituksen jäsenet vuonna 2018

 • Marko Ulvila, puheenjohtaja
 • Karel Keiramo
 • Liisa Ketolainen
 • Mira Käkönen
 • Tikli Loivaranta
 • Otto Miettinen, varapuheenjohtaja
 • Kari Silfverberg

Varajäsenet:

 • Ville-Veikko Hirvelä
 • Satu Ranta-Tyrkkö
 • Suvi Sillanpää
 • Kai Vaara

Hallitus:

 • ohjaa, arvioi ja kehittää säätiön toimintaa ja tekee linjauksia
 • valvoo toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumista
 • tekee hanketukipäätökset
 • omaa työnantajan vastuun ja valitsee säätiön toimihenkilöt
 • päättää sääntömuutoksista, joihin kuitenkin vaaditaan valtuuskunnan suostumus

 

Valtuuskunta

Siemenpuun valtuuskunnan pääasiallinen tehtävä on säätiön toiminnan valvominen ja tukeminen. Siemenpuun perustajajärjestöillä on kullakin oikeus nimittää yksi jäsen valtuuskuntaan sekä tämän henkilökohtainen varajäsen. Valtuuskunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Se kokoontuu vuosikokoukseen loka- joulukuussa.

Valtuuskunta:

 • käsittelee toimintasuunnitelman ja talousarvion
 • käsittelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
 • antaa suostumuksensa sääntömuutoksista
 • valitsee hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtajan
 • valitsee tilintarkastajat

 

Ohjelmaryhmät

Siemenpuulla on seitsemän vapaaehtoisista koostuvaa ohjelmaryhmää: Globaali dialogin, Indonesian, Latinalaisen Amerikan, Malin, Mekongin, NAA-ohjelman sekä SADED-ohjelman ryhmät. Hallituksen nimeämät ryhmät toimivat Siemenpuu-säätiön yhteistyöohjelmien ohjaus- ja toimintaryhminä. Ne valmistelevat ohjelmia koskevia asioita hallituksen päätettäväksi ja osallistuvat aktiivisesti ohjelmien seurantaan, kehittämiseen sekä niistä tiedottamiseen. Itsenäistä päätäntävaltaa ryhmillä on rajoitetusti. Työryhmät kokoontuvat vaihtelevasti, 4–10 kertaa vuodessa. Uudet aktiivit ovat tervetulleita ryhmien toimintaan; ota yhteyttä Siemenpuuhun, jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan!