Mekongin alue: kestävä energiapolitiikka

** Tätä sivua ei enää päivitetä. Siemenpuun vanhat alueelliset ohjelmat olivat käytössä vuoden 2017 loppuun saakka. MEE Net -yhteistyö kuuluu nykyään ilmasto- ja energiaoikeudenmukaisuus -rahoituskokonaisuuteen **

Mekong-joen alueella energiantuotanto, erityisesti sähköntuotanto, on muuttunut nopeasti alueelliseksi liiketoiminnaksi. Kiinan, Thaimaan ja Vietnamin taloudet laajenevat nopeasti. Sähköä, kuten muitakin raaka-aineita, tuodaan entistä enemmän etenkin Laosista ja Myanmarista (Burma), joissa on mittavat luonnonvarat mutta vähän omaa kulutusta.

Mekongin jokilaaksossa on käynnissä massiivinen padonrakennusbuumi. Mekongin sivujokien patoja on rakennettu tai rakenteilla kymmenittäin, minkä lisäksi Mekongin pääuomaa on alettu padota vientisähköä varten Laosissa. Myanmarissa on Thaimaan ja Kiinan tukemia patohankkeita ja Vietnamissa oma suuri vesivoimaohjelmansa.  Patojen lisäksi Pohjois-Laosiin on rakennettu valtava ruskohiilivoimala ja Vietnamilla ja Thaimaalla on suunnitelmat ydinvoimaloiden rakentamisesta.

Suurilla voimalahankkeilla on merkittäviä haittavaikutuksia luonnonympäristöön ja paikallisyhteisöjen elämään. Esimerkiksi Mekongin pääuoman patoaminen voisi tutkimusten mukaan romahduttaa joen kalakannan ja siten heikentää kymmenien miljoonien ihmisten ruokaturvaa. Kalat ovat kambodzhalaisten ja laosilaisten tärkein eläinproteiinin lähde.

Energiahankkeet suunnitellaan hyvin keskusjohtoisesti ja usein päätöksentekijöillä on niissä eturistiriita, eli he hyötyvät taloudellisesti suurista rakennushankkeista tai voimaloiden toiminnasta. Maiden virallisissa energiasuunnitelmissa kulutuksen kasvu yliarvioidaan, mikä johtaa liian voimalakapasiteetin rakentamiseen.

 

Joskus paikalliset ihmiset ja kansalaisliikkeet pystyvät lykkäämään voimalahankkeita (varsinkin Thaimaassa), mutta se johtaa hankkeiden siirtymiseen toisille paikkakunnille tai maihin, joissa voimaloiden vastustaminen on vaikeaa. Tämän vuoksi järjestöjen, tutkijoiden ja kansalaisliikkeiden alueellinen verkostoituminen ja kampanjayhteistyö on tärkeää.

Yksittäisten voimaloiden vastustaminen ei kuitenkaan riitä, vaan keskeistä on se, että kunkin Mekong-maan kansalaisyhteiskunnat pyrkivät vaikuttamaan virallisten energiasuunnitelmien tekoon jo energiasektorin ”ylävirralla”. Kansalaiskeskustelun avaamiseksi ja päätöksentekoon vaikuttamiseksi tarvitaan sekä tutkimustietoa että aktiivista tiedottamista niin alueellisen energiatuotannon kasvuun vaikuttavista intresseistä kuin maiden rajat ylittävistä pääomavirroista ja hankkeiden negatiivisista vaikutuksista.

Energiasektorin kehitys Mekongin alueella pitäisi olla demokraattista, taloudellisesti järkevää, ympäristöllisesti kestävää ja sosiaalisesti oikeudenmukaista. Tämän vuoksi Siemenpuu tukee sellaisen energiapolitiikan kehittämistä, mikä perustuu hajautettuihin ja uusiutuviin energiamuotoihin sekä realistisiin energiasuunnitelmiin.

Siemenpuun kumppanina on vuonna 2008 perustettu thaimaalainen Mekong Energy and Ecology Network (MEE Net) -järjestö, joka on verkostoitunut noin kolmenkymmenen järjestön tai tutkimuslaitoksen kanssa Mekongin alueen maissa: Kambodzhassa, Laosissa, Myanmarissa (Burma), Thaimaassa, Vietnamissa sekä Kiinan Yunnanin maakunnassa. MEE Net on antanut runsaasti energiapolitiikkaan ja energiasuunnitteluun liittyvää koulutusta Mekongin alueen kansalaistoimijoille ja viranomaisille. Lisäksi verkostoon kuuluvat tutkijat ja järjestöt tekevät energiapoliittisia selvityksiä ja vaikuttamistyötä maiden hallitusten suuntaan. Vuodesta 2013 lähtien MEE Netin toiminta on ollut aktiivisinta Myanmarissa.

 

MEE Netin toiminta vuosien 2008-2013 välillä evaluoitiin vuonna 2014. Evaluaatioraportin mukaan resurssirajoitteista huolimatta MEE net on toiminut varsin hyvin teknisenä apuna ja tietopankkina verkoston jäsenille Mekongin alueen energiakysymyksissä. MEE Net on toiminut muuttuvien tarpeiden mukaan ja on ollut proaktiivinen eri maissa esilletuleville toimintamahdollisuuksille. Evaluaatio tuo esille myös toiminnan haasteita ja ongelmia, ja niitä onkin otettu huomioon vuonna 2015 alkaneen hankekauden aikana. Lataa englanninkielinen evaluatioraportti tästä (pdf, 1,1 Mt).

MEE Netin edustajat puhuivat syyskuussa 2014 Siemenpuun ja kumppanien järjestämässä Myanmar-seminaarissa Helsingissä. Seminaarin esitykset ladattavissa tapahtumasivulta.

Maailma kylässä -festivaaleilla toukokuussa 2016 Siemenpuu ja Suomen ympäristökeskus järjestivät paneelikeskustelun Myanmarin ympäristön tulevaisuudesta. Lisätietoja ja video paneelikeskustelusta tapahtumasivulla.

 

Julkaisuja tuetuista hankkeista

MEE Net järjesti tammikuussa 2012 kansainvälisen konferenssin "Know Your Power - Towards a participatory approach for sustainable power development in the Mekong region". Lataa konferenssiraportti tästä (pdf, 4,4 Mt)

Vuonna 2013 valmistui MEE Netin tekemä selvitys thaimaalaisten energia- ja rakennusyritysten sekä rahoituslaitosten roolista Mekongin alueen energiahankkeissa. Lataa tutkimusraportti tästä (pdf, 2,3 Mt)

Toukokuussa 2013 MEE Net, Renewable Energy Association of Myanmar (REAM) ja TERRA järjestivät Yangonissa alueellisen konferenssin Salween-Thanlwin -joen ekosysteemin arvoista ja sen suojelusta. Lataa konferenssiraportti tästä (pdf, 3,9 Mt)

Helmikuussa 2015 MEE Net ja REAM järjestivät työpajan "Integrated Resource Planning for Myanmar's Electricity Sector" Myanmarin energiaviranomaisille ja yrityksille. Lataa työpajan raportti tästä (3,6 Mt)

 

Sorry no projects available.

Sorry no organisations available.

2.12.2016

[Juhani Klemetti] I had recently a pleasure to join Siemenpuu’s Mekong program’s project monitoring and designing trip to Myanmar. We traveled together with the Siemenpuu’s local partner organization Mekong Energy and Ecology Network (MEE Net) to Yangon and then to Shan state. MEE Net held a two-day training workshop on conducting Community-centered Strategic Environmental Assessment (C-SEA) in Danu Special Administration Zone in Southwestern Shan state.