mosambik

Hankkeessa syvennetään yhteistyötä neljän edellisessä hankkeessa mukana olleen naisviljelijäyhdistyksen kanssa ja laajennetaan kohderyhmää ottamalla mukaan neljä uutta yhdistystä samoissa piirikunnissa.

LIVANINGO - Associação para Preservação do Meio Ambiente

Toimittajat, tutkijat ja yksityiset henkilöt perustivat LIVANINGOn 1998 vastustaakseen Mosambikin ja Tanskan hallitusten suunnitelmia perustaa maahan vaarallisten jätteiden polttolaitos. Nykyisin LIVANINGOlla on 4 400 yhteisökomiteoittain järjestäytynyttä aktiivia. Järjestö tavoittelee läpinäkyvyyttä luonnonvarojen hallinnassa, kaupunkialueiden hyvää hallintoa, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja uusiutuvan energian käyttöönottoa sekä järjestön institutionaalista kehitystä.