Mikä Siemenpuu?

Siemenpuu-säätiö tukee kehitysmaiden kansalaisyhteiskuntien tekemää ympäristötyötä. Tuki suunnataan Etelän järjestöjen paikallisesti suunnittelemiin ja toteuttamiin hankkeisiin, jotka edistävät ekologista demokratiaa, hyvää elämää (buen vivir) ja ympäristönsuojelua tai torjuvat ympäristöuhkia. Ympäristön ohella huomioidaan ihmisoikeudet, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kulttuurinen monimuotoisuus.

Siemenpuu on 15 suomalaisen kehitys- ja ympäristöjärjestön vuonna 1998 perustama säätiö. Vuosien 2002-15 välisenä aikana se on rahoittanut yli 550:tä kehitysmaiden järjestöjen ympäristöhanketta yli 50 maassa. Siemenpuun toiminta rahoitetaan Suomen ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyövaroilla ja sen budjetti vuodelle 2017 on 1,25 miljoonaa euroa.

Monilla on sellainen kuva, että ympäristönsuojelu voi kiinnostaa vain niitä, joilla on siihen ’varaa’. Ja että vauraammissa maissa olemme onnistuneet ratkaisemaan talouskasvun ja ympäristöongelmien ristiriidan. Köyhyys taas mielletään usein syyksi lukuisiin ympäristöongelmiin, kun ihmiset joutuvat hakkaamaan metsiä polttopuiksi tai kalastamaan viimeiset kalat lähivesistään.

Ekologisen jalanjäljen ja velan kautta tarkasteltuna tilanne näyttäytyy hyvin toisenlaisena. Kuten vuonna 2011 julkaistussa YK:n ympäristöohjelman UNEP:n raportissa todetaan, juuri vaurauden lisääntyminen tuottaa vakavia ympäristöuhkia. Keskeisen ongelman muodostavat näin ollen rikkaat maat, jotka siirtävät suurimman osan elämäntapansa ympäristövaikutuksista Etelään. Taustalla ympäristöongelmien syntyyn vaikuttavat erityisesti moderni teollinen kulttuuri, jatkuvaan kasvuun perustuva talous, lisääntyvä eriarvoisuus ja taloudellis-tekninen luontokäsitys.

Siemenpuu tukee toiminnallaan monimutkaisten ympäristö- ja sosiaalisten ongelmien alkusyiden tunnistamista, syy-yhteyksien esiin nostamista ja varsinaisiin syihin vaikuttamista. Siemenpuu pyrkii pitkäjänteiseen yhteistyöhön Etelän kumppanien kanssa ja lisäämään tasa-arvoisuuteen perustuvaa vuorovaikutusta. Samalla pyritään syventämään sisällöllistä ympäristöön liittyvää vuoropuhelua ja kansalaisliikkeiden yhteistyötä etelän ja pohjoisen välillä.

Siemenpuun toimintaa vuosina 2016-2021 suuntaa  Siemenpuun hallituksen hyväksymä Pitkän ajan toimintasuunnitelma 2016-2021 (PATS) (pdf, 0,1 Mt). PATSissa kuvataan toimintaympäristöä ja olosuhteita sekä esitellään Siemenpuun tavoitteet ja toimintatavat.

Vuosina 2016-17 säätiön tuki ohjautuu pääasiassa kahdeksan alueellisen ja eri teemoihin keskittyvän yhteistyöohjelman kautta. Yksittäisiä hankkeita ohjelmien ulkopuolelta tuetaan erityistapauksissa. Siemenpuu on asiantuntija sen hanketukitoiminnan keskeisissä teemoissa. Siemenpuulla on myös parin vuoden välein vaihtuva tiedotusteema, johon liittyy julkaisuja ja tapahtumia.

Siemenpuun ja sen kumppaneiden työn tuloksista vuosina 2010-2015 voit lukea juliste-esitteestämme. Alkuvuodesta 2017 Siemenpuun toiminnasta tehtiin ulkopuolinen arvio etelän näkökulmasta. Lue tiedote arvioinnista ja lataa raportti täältä.

Ulkoministeriö on evaluoinut kaikki ohjelmatukea saavat järjestöt, myös ns. erityissäätiöt eli Siemenpuun, Abiliksen ja KIOSin. Säätiöistä tehtiin yhteinen raportti. Säätiöt ovat evaluoinnin mukaan arvokas UM:n rahoitusta täydentävä kanava ja tarjoavat tärkeitä ruohonjuuritason ja vaikuttamistyön malleja. UM:n tiedote, raportit ja säätiöitä koskeva raportti löytyvät tältä ministeriön verkkosivulta.

Siemenpuun kahdeksan alueellista ja eri teemoihin keskittyvää yhteistyöohjelmaa:

  • Indonesia: metsien suojelu ja kestävä käyttö
  • Intia: adivasi-alkuperäiskansojen oikeudet
  • Intia: ruokasuvereniteetti Tamil Nadun osavaltiossa (päättyi 2016)
  • Intia ja Nepal: Etelä-Aasian ekologinen demokratia -dialogi
  • Latinalainen Amerikka: yhteisöpohjainen metsiensuojelu ja ruoantuotannon biodiversiteetti
  • Mali: ympäristönsuojelu ja -tietoisuus Sikasson läänissä
  • Mekongin alue: kestävä energiapolitiikka
  • Globaali dialogi hyvän elämän (buen vivir) puolesta

Siemenpuun järjestämistä tapahtumista kerrotaan tapahtumasivulla sekä Facebook-sivulla ja Twitterissä, missä myös uutisia ja kuulumisia etelän kumppaneiltamme. Siemenpuun ja kumppaneiden tuottamia videoita löydät Siemenpuun Vimeo-tililtä. Tiedotteita ja uutisia on ajankohtaista-sivullamme ja henkilökohtaisempia ajatuksia voit lukea blogivirrastamme.

Liity 2-4 kertaa vuodessa ilmestyvän sähköisen uutiskirjeen saajaksi lähettämällä osoitteesi Siemenpuulle: info (at) siemenpuu.org

Lue tästä Siemenpuun
joulukuun uutiskirje 2/2016
toukokuun uutiskirje 1/2017
syyskuun uutiskirje 2/2017
marraskuun uutiskirje 3/2017